WŁAŚCIWOŚCI SKÓRY
Zdolność do oddychania
3/5
Odporność na światło
3/5
Gładkość
3/5
Chwyt
3/5
Odporność na tarcie
3/5