WŁAŚCIWOŚCI SKÓRY
Zdolność do oddychania
1/5
Odporność na światło
1/5
Gładkość
1/5
Chwyt
1/5
Odporność na tarcie
1/5
Warianty Kolorystyczne