WŁAŚCIWOŚCI SKÓRY
Zdolność do oddychania
1/5
Odporność na światło
3/5
Gładkość
1/5
Chwyt
4/5
Odporność na tarcie
4/5
Certyfikat